Nowa Unia Europejska

PiS i prawicowi publicyści uznali wybór na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz obsadę najważniejszych stanowisk w UE za swój sukces.

Frans Timmermans i praworządność

Ich radość jest przedwczesna. Zatrzymanie kandydatury Fransa Timmermansa na przewodniczącego Komisji, nie oznacza że nie zachowa on stanowiska wiceprzewodniczącego. Poza tym nowa Komisja również musi się zająć kwestią praworządności w Polsce, ponieważ problemem nie jest ów Holenderski polityk, ale łamanie prawa przez polski rząd…

Polacy na ważnych stanowiskach

Należy dodać, że żadne z najważniejszych stanowisk w UE nie przypadło nie tylko dla Polski, ale nie znalazł się tam żaden z przedstawicieli naszego regionu. W poprzednich latach najważniejsze stanowiska w UE sprawowali byli premierzy: Jerzy Buzek i Donald Tusk.

Program Ursuli von der Leyen

Jaka będzie nowa Unia Europejska i jakie są założenia programowe Ursuli von der Leyen – już oficjalnej przewodniczącej elekt Komisji Europejskiej? Przeczytałem jej program i najważniejsze postulaty. Oto najważniejsze jego punkty:

 • neutralność klimatyczna do 2050 roku
 • rozszerzenie opłat emisyjnych gazów cieplarnianych dla kolejnych dziedzin gospodarki
 • walka z zanieczyszczeniem środowiska w tym z mikroplastikiem
 • fundusz sprawiedliwej transformacji energetycznej
 • sprawiedliwa kontrola praworządności
 • połączenie praworządności z ramami finansowymi budżetu
 • zwiększenie współpracy Komisji Europejskiej z Parlamentem Europejskim
 • zwiększenie przejrzystości instytucji UE
 • promocja wartości UE
 • wzmocnienie gospodarki UE poprzez inwestycje w badania i rozwój
 • europejska płaca minimalna
 • walka z bezrobociem młodych osób
 • walka z oszustwami podatkowymi
 • wprowadzenie regulacji podatkowych, aby stworzyć prosty system podatkowy w całej UE
 • walka z ubóstwem
 • walka z mową nienawiści
 • Walka z dyskryminacją
 • równouprawnienie płci
 • europejski program walki z rakiem
 • wielka debata na temat przyszłości UE, w tym także traktatów (2020 rok), aby zwiększyć demokrację w UE
 • walka z nielegalną migracją (wzmocnienie granic zewnętrznych, walka z terroryzmem i handlem ludźmi, pomoc na miejscu w krajach, które tego potrzebują, pomoc humanitarna)

Ursula von der Leyen to kandydatka Europejskiej Partii Ludowej (European People’s Party – EPP), czyli największej partii w Parlamencie Europejskim. EPP jest centroprawicową partią proeuropejską zrzeszającą ugrupowania, które kierują się chrześcijańskimi wartościami. Do członków Europejskiej Partii Ludowej należą m.in. CDU (partia Angeli Merkel), Platforma Obywatelska i PSL.

Ursula von der Leyen pokazuje przyjazną i otwartą twarz prawicy i centrum. Promocja wspólnych wartości takich jak szacunek, godność, demokracja, czy praworządność na całym świecie jest niezwykle ważna w dobie kryzysu demokracji i nasilającej się fali populizmu. Jednocześnie otwartość na wysłuchanie każdej strony i chęć współpracy to rzeczy, które podkreśla nowa przewodnicząca KE w swoim programie i wywiadach. Jednocześnie mówi o tym, że nie można iść na żadne kompromisy w kwestii zmian klimatycznych i ochrony środowiska, a transformację należy wykonać w sposób sprawiedliwy i solidarny.

Poglądy Ursuli von der Leyen oraz jej program i determinacja do działania pokazują, że ten czas może być nowym otwarciem dla całej Unii.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/interim_pl