Bartosz Wojciechowski

Działalność

Mówić o tym co jest dla mnie i dla nas wszystkich niezwykle ważne! Rzeczywistość stawia przed nami wyzwania – trzeba je zdefiniować, przeanalizować i rozwiązywać problemy.

3 filary działalności

Bartosz Wojciechowski - debata VIII LO Poznań - publicysta

Rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego

Promocja społeczeństwa obywatelskiego, zwiększanie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promowanie samorozwoju i ciekawości świata.

Aktywne zmienianie rzeczywistości

Działanie na rzecz wprowadzenia realnych zmian: tworzenie wniosków i inicjatyw samorządowych oraz politycznych.

Friday for future - Bartosz Wojciechowski

Budowanie wspólnoty opartej na solidarności

Działania wolontariackie, wspieranie idei solidarności i wrażliwości na potrzeby i problemy drugiego człowieka

Instytut Młodzieżowy

Jestem prezesem i współpomysłodawcą Instytutu Młodzieżowego. Wramach działań IM przygotowaliśmy raport o powrocie do edukacji stacjonarnej. Jako prezes odpowiadam za koordynację prac w Instytucie. Jestem tam także opdowiedzialny za analizę danych i przygotowanie strony internetowej.

Jestem członkiem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem 3 kadencji. Pracuję m.in. w zespołach dotyczących edukacji, szkolnictwa wyższego i młodzieżowych rad i sejmików.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to organ doradczy przy rządzie RP, którego zadaniem jest reprezentowanie głosu młodego pokolenia

Polska 2050

Jestem członkiem stowarzyszenia Polska 2050 w Wielkopolsce. W ramach działań lokalnych wnioskowałem o powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Konferencja prasowa Polski 2050 Wielkopolskie z dnia 11.03.2021 z udziałem posłanki Pauliny Hennig-Kloski

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa Polska 2050 Wielkopolskie na której wraz z Agatą Sobczyk, prof. Tomaszem Sójką i Paulina Hennig-Kloska zwracaliśmy uwagę m.in na działanie i partycypację młodych. Na konfernecji przedstawiłem wniosek, który skierowaliśmy do Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego o ponowne powołanie Młodzieżowego Sejmiku. Dzięki Młodzieżowemu Sejmikowi: -> zwiększy się partycypacja młodych, -> samorząd będzie jeszcze bliżej ludzi, -> stworzy się oddolną edukację o samorządzie. Na konferencji zwracano także uwagę na tematykę związaną z dystrybucją środków z #KPO na środowisko i edukację. Całość konferencji na stronie Polska 2050 Wielkopolskie #Polska2050 #działamy #samorząd

Opublikowany przez Bartosza Wojciechowskiego Czwartek, 11 marca 2021

W imieniu Pokolenia 2050 i Polski 2050 Wielkopolskie przygotowałem uwagi dot. Powołania Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w ramach prowadzonych konsultacji społecznej

Zaproponowaliśmy rm.in. rozszerzenie formuły sejmiku, zwiększenie szans na działanie w sejmiku osób wywodzących się z NGOs i samorządów uczniowskich.
Nasze uwagi zostały wysłuchane i wprowadzono zmiany w Statucie Młodzieżowego Sejmiku

W “Pokoleniu 2050” – organizacji zrzeszającej młodych członków Polski 2050 zainicjowałem projekt “Rozmowy na pokolenie”, który ma być odpowiedzią na potrzebę otwartego, merytorycznego dialogu ponad podziałami. Miałem też okazję reprezentować stanowistko Pokolenia 2050 w licznych debatach.

Tworzyłem także treści analizujące ciekawe ksiązki czy zachęcające do szczepień.

Rozmowy na pokolenie – Jak usiąść razem przy jednym stole

Rozmowy na Pokolenie to zupełnie nowy cykl rozmów organizowanych przez młodych działączy Polski 2050 – Pokolenia 2050. Chcemy zaproponować nowy, ciekawszy format prowadzenia debaty publicznej – opartej na dyskusji i szukaniu wspólnych rozwiązań. Tym razem zastanowimy się, czy możliwe jest porozumienie ponad podziałami. W związku z coraz większą polaryzacją, wszechobecną regresją norm debaty publicznej powstało pytanie o celowość szukanai porozumienia. Na to i wiele więcej pytań odpowiedzą przedstawiciele młodzieżówek najważniejszych partii politycznych w Polsce: –> Adam Bednarek – Młodzi Demokraci –> Mateusz Majkut – Pokolenie 2050 –> Alicja Łucka – Młodzi dla Wolności –> Kacper Hołda – Młoda Lewica Dyskusję poprowadzi lider ds. debat i dyskusji Pokolenia 2050 Bartosz Wojciechowski. #rozmowyNaPokolenie

Opublikowany przez Pokolenie 2050 Niedziela, 20 grudnia 2020
Gospodarka po pandemii: KPO, CPK, reforma podatkowa – fragment z debaty MdW

W sobotę wziąłem udział w debacie o gospodarce, w której reprezentowałem Pokolenie 2050 Mówiłem między innymi o: – KPO – CPK – cyfryzacji Zapraszam do obejrzenia całości debaty na stronie Młodzi dla Wolności i ich kanale na YT.

Opublikowany przez Bartosza Wojciechowskiego Środa, 24 marca 2021

Współpraca z posłami

We współpracy z posłanką Hanną Gill-Piątek przygotowałem 5 interpelacji. W ten sposób udało się zwrócić uwagę na ważne dla młodego pokolenia zagadnienia: upolitycznienie organów czy brak jakiegokolwiek planu związanego z poprawą jakości edukacji zdalnej czy brakiem odpowiednich wytycznych w sprawie matur

  1. Interpelacja w sprawie matur
  2. Dwie interpelacje w sprawie Rady Dzieci i Młodzieży 2020/2021
  3. Interpelacja w sprawie Rady Klimatycznej
  4. Interpelacja w sprawie nauczania zdalnego

Aktywizm lokalny

Składałem swoje projekty do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zgłaszając zielone i sportowe projekty.

Występowałem o poprawę jakości transportu publicznego na osiedlu Główna. Interweniowałem w sprawei działki przy Rynku Wschodnim.

Apelowałem o poprawę oznakowania na dworcu Poznań Główny, w szczególności z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, a proponowane przeze mnie zmiany zostały wprowadzone.

Składałem uwagi w ramach konsultacji społecznych m.in do planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stare Miasto.

Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej

Przez rok działałem w ramach Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej, gdzie działałem na rzeczy dydaktyki i jakości kształcenia.Pełniłem m.in funkcje

Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej to wydarzenie zrzeszające ponad podziałami. Co roku 100 młodych osób o róznych poglądach spotykają się podczas posiedzeń, podejmując uchwały z propozycjami systemowych zmian w najważniejszych dla młodych sprawach polityki państwa.

Miałem zaszczyt być parlamentarzystą PMRP V i VI kadencji. W V kadencji pełniłem funkcję współprzewodniczącego klubu. W PMRP aktywnie działałem przy pisaniu i tworzeniu poprawek do uchwał.

Obecnie jestem członkiem Zespołu Organizacyjnego Parlamentu Młodych

Gazeta Kongresy

Od listopada 2020 jestem związany z młodzieżową Gazetą Kongresy, obecnie wydawaną przez Fundację Media Przyszłości.

W ramach wolontariatu odpowiadam za kwestie techiczne – utrzymanie strony internetowej, wsparcie techniczne dla redakcji.

Razem tworzymy młodzieżowe media!

3 razy w Samorządzie Uczniowskim

Trzy razy pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum). Za każdym razem miałem okazję realizować ciekawe projekty i nabrałem wiele doświadczeń kierowania i pracy w dużych, różnorodnych zespołach.

W liceum w ramach działalności w Szkolnej Radzie Uczniowskiej VIII LO w Poznaniu  i pełnienia przeze mnie funkcji jej wiceprzewodniczącego (od listopada 2019 do listopada 2020) – udało się przygotować i wprowadzić całkowicie nowy regulamin Samorządu, który zrewolucjonizował model zarządzania, dał możliwości angażowania się i bezpośredniej partycypacji większej ilości osób oraz uporządkował prawnie dotychczasowe praktyki. Wprowadziliśmy też w szkole mlegitymacje. Ze względu na to, że moja kadencja złożyła się w czasie  z pandemią COVID-19 jako samorząd przygotowaliśmy analizę i wypracowaliśmy standardy nauczania zdalnego w naszej szkole.

Samorząd Uczniowski to często niedoceniony organ, który daje realnie wpływ na otaczającą rzeczywistość, daje mandat do rozmów z nauczycielami, dyrekcją, uczy współpracy, relacji społecznych, negocjowania czy organizowania wydarzeń, które są tylko jednym z niewielu zadań SU. O Samorządach Uczniowskim pisałem w artykule z cyklu „Pierwszy Krok” w Instytucie Młodzieżowym

Budujmy razem naszą rzeczywistość!​

Przedstaw swój projekt, swoje poglądy, opinie!